Postadresse: Havseilerveien 9, 7053 Ranheim   l   Besøksadresse: Leangenveien 5, 7044 Trondheim    l   Telefon: 959 06 370   l   E-post: post@asorgard.as

Våre tjenester

Vi holder til i Trondheim og har Trondheimsregionen som vårt primære nedslagsfelt. Vi kan ta på oss alt av tømrerarbeider, primært som underentreprenør i feltutbygging og leilighetsprosjekter for eiendomsutviklerer, men også for privatmarkedet med bygging av eneboliger, takarbeid, rehabilitering og restaurering.

 
 
  •  Næringsbygg
  •  Leilighetsprosjekter
  •  Offentlige bygg
  •  Nybygg/ombygging
  •  Restaureringer
  •  Taktekking
  •  Tomteutvikling
 

Nære – og fleksible
Tømrermester Arnstein Sørgård AS har en ung stab som kjenner lokalmarkedet svært godt, og som vet viktigheten i å være fleksible og ha tette relasjoner til kundene. Kommer det et hasteoppdrag, klarer vi å kaste oss rundt på kort varsel, og strekker oss langt for å kunne være problemløsere for våre kunder. Vi har fem servicebiler, nettopp for å kunne yte rask og god service og oppfølging.
 

En lærebedrift

Tømrermester Arnstein Sørgård AS er en lærebedrift, og ca. 75% av de ansatte har gått i lære hos bedriften og er nå en naturlig og integrert del av staben. Vi ser det som et viktig tiltak for å tilføre faget kompetanse, samt å sørge for nødvendig ettervekst i bedriften. Av den store pågangen, leser vi at vi er en ettertraktet arbeidsgiver. Vi tar inn to lærlinger hvert år.

Levert av