Tomteutvikling

Tømrermester Arnstein Sørgård AS har tomteutvikling og utbygging av egne prosjekter som en viktig del av vår framtidige strategi.

Det gjør vi ved å skaffe oss attraktive tomter og bygge de boliger kunden har behov for. Ta kontakt med oss for mer informasjon om ferdigstilte boliger og planer.

For mer info
– ta kontakt med Arnstein Sørgård på telefon 959 06 370 eller arnstein@asorgard.as