Våre tjenester

Vi holder til i Trondheim og har Trondheimsregionen som vårt primære nedslagsfelt. Vi kan ta på oss alt av tømrerarbeider, primært som underentreprenør i feltutbygging og leilighetsprosjekter for eiendomsutviklerer, men også for privatmarkedet med bygging av eneboliger, takarbeid, rehabilitering og restaurering.

Nære – og fleksible
Tømrermester Arnstein Sørgård AS har en ung stab som kjenner lokalmarkedet svært godt, og som vet viktigheten i å være fleksible og ha tette relasjoner til kundene. Kommer det et hasteoppdrag, klarer vi å kaste oss rundt på kort varsel, og strekker oss langt for å kunne være problemløsere for våre kunder. Vi har fem servicebiler, nettopp for å kunne yte rask og god service og oppfølging.

En lærebedrift
Tømrermester Arnstein Sørgård AS er en lærebedrift, og ca. 75% av de ansatte har gått i lære hos bedriften og er nå en naturlig og integrert del av staben. Vi ser det som et viktig tiltak for å tilføre faget kompetanse, samt å sørge for nødvendig ettervekst i bedriften. Av den store pågangen, leser vi at vi er en ettertraktet arbeidsgiver. Vi tar inn to lærlinger hvert år.

  • Næringsbygg

  • Leilighetsprosjekter

  • Offentlige bygg

  • Nybygg/ombygging

  • Restaureringer

  • Taktekking

  • Tomteutvikling