• Postadresse:
  Tømrermester Arnstein Sørgård AS
  Havseilerveien 9
  7053 Ranheim

 • Besøksadresse:
  Leangenveien 5
  7044 Trondheim

 • Per Kristian Refseth
  Daglig Leder
  Mob: 990 82 259
  pkr@asorgard.as

 • Arnstein Sørgård
  Grunnlegger
  Mob: 959 06 370
  arnstein@asorgard.as

 • Arve Rognmo
  Prosjektleder / Anleggsleder
  Mob: 901 12 911
  arve@asorgard.as

 • John Kåre Midtlyng
  HMS-ansvarlig, kalkulasjon
  Mob : 479 38 348
  jkm@asorgard.as