• Postadresse:
   Tømrermester Arnstein Sørgård AS
   Havseilerveien 9
   7053 Ranheim

  • Besøksadresse:
   Leangenveien 5
   7044 Trondheim

  • Per Kristian Refseth
   Daglig Leder
   Mob: 990 82 259
   pkr@asorgard.as

  • Arnstein Sørgård
   Grunnlegger
   Mob: 959 06 370
   arnstein@asorgard.as

  • Arve Rognmo
   Prosjektleder / Anleggsleder
   Mob: 901 12 911
   arve@asorgard.as

  • John Kåre Midtlyng
   HMS-ansvarlig, kalkulasjon
   Mob : 479 38 348
   jkm@asorgard.as