Postadresse: Havseilerveien 9, 7053 Ranheim   l   Besøksadresse: Leangenveien 5, 7044 Trondheim    l   Telefon: 959 06 370   l   E-post: post@asorgard.as

Tomteutvikling

Tømrermester Arnstein Sørgård AS har tomteutvikling og utbygging av egne prosjekter som en viktig del av vår framtidige strategi. 

Det gjør vi ved å skaffe oss attraktive tomter og bygge de boliger kunden har behov for. Ta kontakt med oss for mer informasjon om ferdigstilte boliger og planer.

For mer info - ta kontakt med Arnstein Sørgård på telefon 959 06 370 eller arnstein@asorgard.as

Levert av